Hasil Evaluasi
NoNama PesertaKualifikasiSkor
Kualifikasi
AdministrasiTeknisSkor
Teknis
Harga PenawaranHarga TerkoreksiSkor
Skor Harga
Skor
Akhir
PemenangAlasan
1PT. PARAMA MULABHAKTI - 01.588.799.5-428.000 0.00  0.00              0.000.00  
2PT. MUARA CONSULT - 01.910.250.8-429.000 0.00  0.00              0.000.00  
3PT. Guyub Sarana Makmur - 01.827.455.5-429.000 0.00  0.00              0.000.00  
4Martha Tria Selaras - 31.524.991.2-429.000 0.00  0.00              0.000.00  
5PT. Maza Pradita Sarana - 02.081.228.5-424.000 0.00  0.00              0.000.00  
6PT. WINAGUNA SARANA TEKNIK - 02.241.591.3-424.000 0.00  0.00              0.000.00  
7PT. Rekayasapratama Grhayasaciptaloka - 01.611.710.3-441.000 0.00  0.00              0.000.00  
8CV. SUBUR JAYA - 01.950.591.6-409.000 0.00  0.00              0.000.00  
9CV. ALINDA - 01.950.796.1-409.000 0.00  0.00              0.000.00  
10cv mitra nasional consultant - 71.038.600.4-445.000 0.00  0.00              0.000.00  
11CV. MEGA MUTIARA - 01.511.277.4-409.000 0.00  0.00              0.000.00  
12PT. Bhakti Persada - 31.566.886.3-609.000 0.00  0.00              0.000.00  
13CV.SUMBER DAYA - 01.729.104.8-409.000 0.00  0.00              0.000.00  
14PT. Raka Engineering Consultants - 21.075.286.1-424.000 0.00  0.00              0.000.00  
15PT. PLANO ENGINEERING CONSULTANT - 01.476.154.8-831.000 0.00  0.00              0.000.00  
16PT. ANDRA CIPTA CONSULT - 31.294.519.9-424.000 61,00  0.00              0.000.00 tidak masuk shortlist 
17PT. Sisarti Baksya Asasta - 31.552.819.0-423.000 73,00  76,36      Rp 283.470.000,00       Rp 283.470.000,00 81,0881,08  
18PT. Inasa Sakha Kirana - 02.333.122.6-429.000 0.00  0.00              0.000.00  
19PT. ALOCITA MANDIRI - 01.555.547.7-429.000 60,30  0.00              0.000.00 tidak masuk shortlist 
20PT. PADURAKSA KONSULTAN - 02.390.537.5-429.000 72,40  0.00              0.000.00  
21CV TIKA MAPINDO DESAIN - 02.514.132.6-525.000 0.00  0.00              0.000.00  
22PT. METAFORMA CONSULTANS - 01.118.819.0-441.000 64,00  0.00              0.000.00 tidak masuk shortlist 
23PT. MASSUKA PRATAMA - 01.436.246.1-441.000 0.00  0.00              0.000.00  
24PT. CITRAWEES SALAWASNA - 01.691.614.0-429.000 70,40  78,00      Rp 283.387.500,00       Rp 283.387.500,00 82,3982,39  
25PT. Belaputera Interplan - 01.548.564.2-424.000 64,70  0.00              0.000.00 tidak masuk shortlist 
26PT. Berdikari Consultant - 31.389.898.3-432.000 64,70  0.00              0.000.00 tidak masuk shortlist 
27PT. Gumilang Sajati - 02.778.681.3-423.000 62,20  0.00              0.000.00 tidak masuk shortlist 
28CV. Mitra Consultant Engineering - 01.767.775.8-441.000 70,00  71,93      Rp 283.635.000,00       Rp 283.635.000,00 77,5277,52  
29PT. ANDIKA PERSADA RAYA - 21.078.367.6-429.000 74,20  84,00      Rp 283.189.500,00       Rp 283.189.500,00 87,2087,20